تخفیف شگفت انگیز شمش طلا

آخر هفته های شگفت انگیز خانه سکه ایران، هر هفته با تخفیف روی محصولات مختلف فقط به مدت یک روز. این بار 50% تخفیف روی اجرت شمش طلا طرح شادی، پرنیا و ونوس؛ به همراه تابلو نقش برجسته استاد شجریان. موجودی تخفیف ها محدود می باشد. فراموش نکنید! از سه شنبه 12 شب تا چهارشنبه 12 شب هرهفته!  +     چهار   =   چهار